ОП Конкурентоспособност: нова дирекция, нови надежди

Дългоочакваното преструктуриране на управляващия орган и междинното звено на ОП Конкурентоспособност вече е факт, а бизнесът получи едно от най-важните обещания от правителството: проектите, за които кандидатства по програмата, ще бъдат оценявани максимум за три месеца и отпускането на парите по проектите ще става в срок. И тъй като от обещанието до изпълнението има дълъг път, се опитаме да разкажем за новата главна дирекция към икономическото министерство "Европейски фондове за конкурентоспособност" през погледа на ръководителя й Кирил Гератлиев.

ОП "Конкурентоспособност" е една от най-добрите възможности за бизнеса да получи средства по пера, които често биват пренебрегвани, но пък са ключови за успеха на една фирма - например, по-добро управление на проекти или инвестиции в енергоспестяващо оборудване. В програмата има осигурени цели схеми за малките исредни предприятия, но досега те бяха отделени от работата на управляващия орган в междинно звено, а функцията на това междинно звено се изпълняваше от Агенцията за малки и средни предприятия. И така вместо един проект да бъде оценен за три месеца, получаването на одобрение се проточваше два или три пъти повече. Затова бе решено междинното звено да се слее в управляващия орган и да се поставят нови задачи и нови срокове.

Кирил Гератлиев, ръководител на новата главна дирекция "Европейски фондове и конкурентоспособност" отчете целите на новото звено: "Съкращаване на административните процедура, на вътрешните съгласувателни процеси при одобрение на отчети, съгласуване на преписки и при движение на оценителни доклади, така че наистина очаквам с колегите в дирекцията да минизираме всички връщания на документи към бизнеса и искането на непрекъснати допълнителни неща както на етап оценка, така и на етап отчитане на дейности по сключени договори".

По думите му структурата е необходимо да бъде подкрепена с функции на отделите, които един път да са ориентирани съгласно програмния проектен цикъл да договорите, които се изпълняват и втори път да се съкратят процесите. Новата вътрешна организация в отделите трябва да минимизира сроковете на отговор от ведомството към бизнеса, категоричен бе Гератлиев. В момента се извършва реорганизация на оценителния процес, като е важно да се включат външни експерти, които имат компетенцията и качествата да приключат комплексни схеми за безвъзмездна помощ. "Това, което на мен ми се ще да приключи най-бързо, наистина е да е ясно какво се случва с тези шест-, осем-, десет месечни оценки, защото всички очакват резултат", каза той. И въпреки че новата главна дирекция вече е сформирана и работи, то остават още много неща за "доизглаждане" на работата. Промените не засягат и регионалните структури, които формално преминават от едната към другата институция.

"Процесът отдолу нагоре е запазен от една страна, но от друга страна, има вътрешна, нова организационна схема на централно ниво, която цели именно да прекрати този оценителен процес, който продължава повече от нормалното", каза Гератлиев.

Има доста схеми за безвъзмездна помощ, по които все още текат оценки. Някои от схемите са обявени без краен срок или с няколко крайни срока, като по думите на шефа на дирекцията тези оценителни комисии трябва да приключат максимално бързо, за да е ясно какъв е свободният ресурс по програмата, за да могат да се предприемат адекватни управленски решения по-нататък. Срокът за договаряне е 31 декември 2013 година. "Няма никакво време за губене, ако желаем да договорим и дори мисля, че трябва да наддоговорим ресурса по програмата, за да можем да подсигурим ресурса в случай на отказани договори и проблеми", каза той.

До момента договорените средства по програмата са близо 502.5 млн. евро, което представлява 43,2% от ресурса й. С новите облекчени процедури до края на 2013 г. трябва да бъдат договорени още близо 660 млн. евро (56.7 % от ресурса на програмата). Това ще осигури възможност до 2015 г. към бизнеса да бъдат разплатени още 875 млн. евро, което е около 75% от финансовия ресурс на програмата. Сега разплатените средства са 288 млн. евро - близо 25% от ресурса на програмата.

До дни ще започне приемането на документи за процедурата за "Енергийна ефективност и зелена икономика", за която са отделени 150 млн. евро от ОП "Конкурентоспособност" и още 150 млн. кредитна линия от ЕБВР.

"Скоро ще бъде обявена нова грантова схема и в оперативната индикативна годишна програма на управляващия орган няма друга грантова схема - програмата енергийна ефективност и зелена икономика. През тази година това, което ще направим след този тримесечен срок, който имаме, е да видим при схемите за безвъзмездна помощ, където няма смисъл да се продължава, какъв е свободният ресурс и ако програмата върви добре, ще гледаме да насочим ресурса към нея или други, които има скорост", каза Гератлиев.

Целта за тази година е да се постигне поне 80 процента и се разчита на няколко неща в програмата за енергийна ефективност, инструмента "Джереми" и схемите, които трябва да приключат и да стигнат до договори.

Ще успее ли новата структура да направи оценките на проектите и плащанията за бизнеса по-бързи? И тъй като за това има ясен политически ангажимент, на нас ни остава да се надяваме, че отговорът е положителен. А дали бизнесът ще се научи да пише по-добри проекти и дали новите стари експерти ще успеят да му окажат по-добра помощ - предстои да видим. Сигурно още при първия отчет ще стане ясно дали ще се поздравим с работеща администрация, която помага на бизнеса в криза, или пък ще си спомним поговорката, че вълкът козината си мени, а нрава - не.

Източник: www.bia-bg.com


Новини / виж всички
27.06.2012
Това са мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 321 „Основни...
17.05.2012
От 4 юни 2012 г. Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 „Добавяне на стойност към...
15.05.2012
Дългоочакваното преструктуриране на управляващия орган и междинното звено на ОП Конкурентоспособност вече е факт, а бизнесът получи едно...