За нас

 

ПРОТИКО ИЛ ООД е дружество, специализирано в инженеринг, консултиране, инвестиционно консултиране и управление на проекти, консултации в сферата на финансите, обществените поръчки и усвояване на средства по програми на европейския съюз; проектиране; предпроектни проучвания; организиране и провеждане на обучение; функционални анализи; ' сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност; проектиране и внедряване на мерки за енергийна ефективност; строителни и монтажни дейности; упражняване на авторски надзор; транспортни дейности; производство и търговия на едро и дребно в сферата на строителствотопроекти по програми, финансирани от европейския съюз.
 

От 2008 година до сега дружеството успешно развива дейността си, отговаряйки на най-високите изисквания, заложени от Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007 – 2013 г. Текущият приоритет на ПРОТИКО ИЛ ООД е Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), във връзка с която дружеството реализира сериозни успехи в областта на инвестиционното консултиране и проектиране.
 

ПРОТИКО ИЛ ООД предоставя пълния спектър от консултантски услуги за частния и публичния сектор във връзка с идентифициране и формулиране на проектни идеи, разработване на проектни предложения, управление и отчитане на проекти по европейски, национални и други донорски програми.
 

Екипът на ПРОТИКО ИЛ ООД се състои от мотивирани, висококвалифицирани и доказани професионалисти, с богата практика и опит в областта на обществените поръчки. Професионализмът в лицето на нашите експерти ще предложи адекватни решения за Вашите нужди при разработването, изпълнението и отчитането на проекти.
Вярваме, че ключът към успеха на компанията е поставяне нуждите на клиента на първо място и затова се стремим постоянно да поддържаме високото качество на услугите, които предлагаме, и непрестанно да надхвърляме очакванията на нашите клиенти!
 

Успехът на ПРОТИКО ИЛ ООД се дължи на съчетаването на европейски стандарти за професионализъм и високо качество на предлаганите услуги с максимална прецизност в грижата за клиентите и фокус върху техните потребности.Цели:
 

Основната цел на ПРОТИКО ИЛ ООД е ефективно продължаване на дейността му по ПРСР и успешно вписване и развитие като проектант, консултант и строител в новата икономическа стратегия „ЕВРОПА 2020”.
 

Основните целеви групи клиенти на дружеството са лица, кандидатстващи за финансиране по програми финансирани от Европейския съюз и сключили договори за финансиране по такива програми.Мисия:
 

УСПЕХ, ЧРЕЗ ПОЗНАНИЕ, ПРОМЯНА И УМЕНИЯ.
 

Мисията на ПРОТИКО ИЛ ООД е предоставяне на качествени услуги през всички фази на проектния цикъл – от идеята за проект до приключване на неговото изпълнение и постигане на пълна удовлетвореност от страна на клиентите.Визия:
 

За успешната си реализация на пазара на консултантските и проектантските услуги и за бъдещия си напредък в областта на строителството, ПРОТИКО ИЛ ООД разчита предимно на инвестирането в добре подготвени професионалисти, в подобряването на квалификацията им и във внедряването на модерни технологии и системи за управление и контрол.
 

Основни приоритети са изграждане на ефективни и работещи комуникационни линии и тяхното усъвършенстване, проучване и задоволяване на потребностите и изискванията на целевите групи клиенти на дружеството, повишаване на качеството на предлаганите услуги и коректно изпълнение на задълженията и отговорностите към клиентите и партньорите.Принципи:
 

•    Качество на извършените услуги;
•    Конфиденциалност, гаранция за неприкосновеност на данните, недопускане на конфликт на интереси;
•    Мисия за продуктивно и дългосрочно партньорство, взаимно уважение и доверие;
•    Лично отношение към успеха на нашите клиенти;
•    Стремеж за постигане на оптимални резултати.


 

Новини / виж всички
27.06.2012
Това са мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 321 „Основни...
17.05.2012
От 4 юни 2012 г. Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 „Добавяне на стойност към...
15.05.2012
Дългоочакваното преструктуриране на управляващия орган и междинното звено на ОП Конкурентоспособност вече е факт, а бизнесът получи едно...