Полезни препратки


Държавен фонд „Земеделие” – http://www.dfz.bg;
Програма за развитие на селските райони – http://prsr.government.bg, http://www.prsr.bg;
Агенция за обществени поръчки – www.aop.bg;
Официален уебсайт на Европейския съюз – http://europa.eu/index_bg.htm;
Приложение към официален вестник на Европейския съюз – http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do;
Информационна система за европейските обществени поръчки – http://simap.europa.eu/index_bg.htm;
Държавен вестник – http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces;
Структурни фондове на Европейския съюз: http://www.eufunds.bg/bg;
Българска стопанска камара – http://www.bia-bg.com;
Камара на строителите в България – http://www.ksb.bg;
Комисия за защита на конкуренцията – http://www.cpc.bg;


Новини / виж всички
27.06.2012
Това са мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 321 „Основни...
17.05.2012
От 4 юни 2012 г. Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 „Добавяне на стойност към...
15.05.2012
Дългоочакваното преструктуриране на управляващия орган и междинното звено на ОП Конкурентоспособност вече е факт, а бизнесът получи едно...