Изграждане на Главен захранващ водопровод в село Карлуково
Възложител: Община Луковит
Изпълнител: Протико ИЛ ЕООД
Проект: Изграждане на Главен захранващ водопровод в село Карлуково
Стойност: 453 556.98 лева
Виж картаПо проект „Изграждане на Главен захранващ водопровод в село Карлуково” Община Луковит е кандидатствала пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Проектът за инвестиционно консултиране, проектиране, предпроектни проучвания, създаване на проектна готовност и отчитане на дейностите по проектите, изпълнен от ПРОТИКО ИЛ ЕООД към Община Луковит в качеството си на Бенефициент, е на стойност 453 556.98 лева.


село Карлуково - пещера Проходна
Новини / виж всички
27.06.2012
Това са мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 321 „Основни...
17.05.2012
От 4 юни 2012 г. Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 „Добавяне на стойност към...
15.05.2012
Дългоочакваното преструктуриране на управляващия орган и междинното звено на ОП Конкурентоспособност вече е факт, а бизнесът получи едно...