Реконструкция на водопроводна мрежа в село Бежаново
Възложител: Община Луковит
Изпълнител: Протико ИЛ ЕООД
Проект: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Бежаново
Стойност: 836 032.85 лева
Виж картаПо проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в село Бежаново” Община Луковит е сключила Договор за финансово подпомагане с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 836 032.85 лева по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Одобреното финансиране за Община Луковит е постигнато от ПРОТИКО ИЛ ЕООД по сключения между страните Договор за инвестиционно консултиране, проектиране, предпроектни проучвания, създаване на проектна готовност и отчитане на дейностите по проектите.


село Бежаново - сектор Надвесите
Новини / виж всички
27.06.2012
Това са мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 321 „Основни...
17.05.2012
От 4 юни 2012 г. Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 „Добавяне на стойност към...
15.05.2012
Дългоочакваното преструктуриране на управляващия орган и междинното звено на ОП Конкурентоспособност вече е факт, а бизнесът получи едно...