Строителство на инфраструктурни мрежи и съоръженияПо време на настоящата Национална стратегическа референтна рамка, ПРОТИКО ИЛ ЕООД успешно доказа своя професионализъм и ефективност в проектирането, създаването на проектна готовност и успешното отчитане на дейностите по проектите. Качественото довършване на целия цикъл обаче се сблъсква с редица проблеми, основно поради недостатъчния административен капацитет на Бенефициентите и участниците в строителния процес спрямо високите европейски изисквания и стандарти.

В тази връзка ПРОТИКО ИЛ ЕООД,
следвайки линията на доказан успех и качество, ще се включи активно в последващия етап на изпълнение на проектите, а именно строителството, с цел по – нататъшното развитие на компанията в новата икономическа рамка „ЕВРОПА 2020“.


Новини / виж всички
27.06.2012
Това са мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 321 „Основни...
17.05.2012
От 4 юни 2012 г. Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 „Добавяне на стойност към...
15.05.2012
Дългоочакваното преструктуриране на управляващия орган и междинното звено на ОП Конкурентоспособност вече е факт, а бизнесът получи едно...